Przedszkole Gniew

Idź do spisu treści

Menu główne

 


                         „Dziecko jest chodzącym cudem
           jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

                                                         Phil Bosmans

Nasze  przedszkole  zlokalizowane  jest  przy  ul.  Stromej 1  w Gniewie.
Jest  placówką wielooddziałową z oddzałem zamiejscowym w Nicponi.


Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszystkiego co naprawdę
trzeba  wiedzieć,  o  tym  jak  żyć, co  robić i  jak  postępować,  trochę  myśleć,  malować,
rysować,   śpiewać,   tańczyć,   występować,  bawić  się  i  codziennie   trochę  pracować.
Stwarzamy dzieciom warunki  by mogły  poznać siebie, swoje bliższe  i  dalsze  otoczenie,
by  realizowały  swój  potencjał  w  atmosferze  bezpieczeństwa  i  akceptacji.


Przedszkole  zatrudnia   wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną,  nauczycieli  w  zakresie  wychowania  przedszkolnego,   nauczania  początkowego,  nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, oraz oligofrenopedagogów, którzy aktywnie wdrażają nowatorskie rozwiązania metodyczne i pedagogiczne.
Nauczyciele mają  świadomość,  że każde  dziecko rozwija  się w swoim tempie, dlatego też dużą wagę przykładają  do indywidualnego podejścia do każdego dziecka, aby w pełni osiągnęło dojrzałość szkolną.

                                                                                       Placówka do realizacji celów i zadań posiada:                                             

      

         -salę zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat,
       - salę gimnastyczną,
       - gabinet logopedyczny,
       - łazienki i szatnie dla dzieci i personelu,
       - plac zabaw,
       - basen z kulkami,
       - pomieszczenie administracyjno
gospodarcze

Nasze przedszkole dysponuje własną kuchnią, która spełnia normy żywienia zbiorowego.  Codziennie panie kucharki przygotowują w niej trzy smaczne, urozmaicone posiłki.

Dzieci maja możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych takich jak: rytmika, logopedia, terapia pedagogoczna, religia,  taniec, język angielski, zajęcia plastyczno-techniczne.

W celu  pełniejszego  rozwijania wyobraźni i  wrażliwości  artystycznej u dzieci odbywają się w naszej placówce przedstawienie teatralne z udziałem aktorów, spektakle kukiełkowei muzyczne. Organizujemy także wyjazdy do kina i teatru.


Ponadto  dzieci  biorą  udział  w  imprezach,  uroczystościach,  konkursach,  przeglądach  organizowanych  przez  nasze  przedszkole   i inne  placówki.
W swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej współpracujemy z rodzicami, aby  jak  najbardziej  efektywnie  wpłynąć  na  rozwój  każdego  dziecka. Jesteśmy otwarci na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola.

Pamiętajmy,  że  najważniejszym  etapem  w  rozwoju  dziecka jest  wiek  przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości.

Dlatego warto korzystać z usług placówek dydaktycznych, do których należy również NASZE PRZEDSZKOLE.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 6:30
16:30


                                                                                                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego